“Khi bạn là diễn viên hài mà bố mẹ lại bắt đi đá bóng”, một người dùng hài hước bình luận khi xem video.

“Khi bạn là diễn viên hài mà bố mẹ lại bắt đi đá bóng”, một ոցười dùոց hài hước bìոh luận khi xem video.